Fryzjer w mieście Warszawa, który obcina polskie Gwiazdy. Zobacz naszą ofertę!

Fryzjer Gwiazd

Nasz fryzjer

Polityka prywatności

1. Wyrażenie zgody.
Korzystając z niniejszej witryny wyrażacie Państwo zgodę na warunki zawarte w Polityce Poufności. Za każdym razem, kiedy przesyłacie Państwo informacje za pośrednictwem tej witryny, wyrażacie zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Poufności.

2. Informacje poufne i zastrzeżone.
Klinika Handsome Men nie chce otrzymywać od Państwa informacji zastrzeżonych oraz poufnych. Należy zauważyć, że wszystkie informacje przesyłane do Kliniki Handsome Men będą dokładnie analizowane i sprawdzane. Treść informacji przesłanej do Kliniki Handsome Men nie będzie nigdzie publikowana ani wykorzystywana do celów innych niż własne.

3. Dane osobowe.
Wszystkie dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną do Kliniki Handsome Men są gromadzone dla celów wyłącznie własnych. Klinika Handsome Men zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji usługowych / handlowych drogą elektroniczną na adres email podany podczas wysłania zapytania. Istnieje możliwość wyłączenia subskrypcji oraz usunięcie z bazy danych wszystkich informacji osobowych. W tym celu należy wysłać nowe zapytanie drogą elektroniczną z prośbą o usunięcie z bazy danych.

4. Bezpieczeństwo.
W ramach niniejszej witryny podejmowane są należyte kroki w celu ochrony informacji pozwalających na zidentyfikowanie indywidualnego użytkownika po ich podaniu przez Państwa na naszej witrynie oraz ochrony tych informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, wprowadzaniem zmian lub zniszczeniem. Należy pamiętać, że żadna transmisja danych w Internecie nie jest całkowicie bezpieczna ani wolna od błędów. W szczególności e-maile przesyłane na witrynę jak i wysyłane z niej mogą nie być bezpieczne.

Nowości

Więcej nowości